Keski-Suomi

KESKI-SUOMEN RAHASTO

Asiamies Olli Patrikainen
patrikainen.olli@gmail.com

Ahti ja Sirkka Lahtisen opintorahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Jyväskylän seudulla ja Keski-Suomessa asuvia menestystä osoittaneita ja moitteettomat elämäntavat omaavia vähävaraisia opiskelijoita ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa opinnoissa. Mainitulla alueilla asuvien karjalais-syntyisten vanhempien lasten opintoja voidaan samoin edellytyksin tukea.