Apurahan tai avustuksen veronalaisuus

Tuloverolain 82 §:n (1535/92) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai apurahat, tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot eivät ole veronalaista tuloa luonnolliselle henkilölle silloin kun myöntäjänä on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö tai Pohjoismaiden neuvosto.

Apurahat ja tunnustuspalkinnot ovat verovapaita 24 965,04 euroon saakka / vuosi. Verotuslain mukaan ilmoitamme kuitenkin 1.000 euroa ja sitä suuremmat apurahat saajan kotikunnan verotoimistolle.

Yleishyödyllisen yhteisön saamat apurahat eivät ole sen veronalaista tuloa.

Apurahojen ja avustusten tiedonantovelvollisuus

(Verohallituksen päätös 6.9.1996/689/96)

Kansan Sivistysrahasto ilmoittaa veroviranomaisille ne kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat ja avustukset, jotka ovat vähintään 1 000 euron suuruisia. Ilmoittaminen tapahtuu maksamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Veroviranomaiselle ilmoitetaan apurahan saajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus, maksettu määrä ja maksupäivä(t)               

Tieteelle ja taiteelle myönnetyt apurahat kuuluvat apurahansaajien sosiaaliturvan piiriin silloin, kun työskentelyn kesto on yli neljä kuukautta ja apurahan vuotuiseksi muutettu määrä on vähintään 4 288 euroa.

Tällaiset myöntämämme apurahat sisältävät 15 % sosiaaliturvamaksun ja ilmoitamme ne eläke- ja sosiaaliturvaa hoitavalle Maataloustuottajain eläkekassa Melalle, joka ottaa yhteyttä apurahansaajaan, tarkistaa tiedot ja perii edellä mainitun eläke- ja sairausvakuutusmaksun.

Lisätietoja apurahojen verotuksesta kts. Säätiöt ja rahastot ja Verohallinto.

tammenlehvä