Kansan Sivistysrahasto ilmoittaa seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä saajille henkilökohtaisesti myönnetyistä apurahoista.

Kun olet saanut apurahan, toimi näin

Pankki- ja henkilötiedot ilmoitetaan hakusovelukseen annettujen ohjeiden mukaan.

Työryhmälle myönnetystä apurahasta on säätiölle annettava kaikkien jäsenten henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja osoite) käsittävä apurahan jakosuunnitelma erikseen. Apuraha maksetaan kokonaisuudessaan vain yhdelle pankkitilille. Edellä mainitut tiedot tulee ilmoittaa säätiölle osoitteeseen info@sivistysrahasto.fi

Kun olet käyttänyt apurahan, toimi näin

Apurahansaajan on toimitettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä apurahavuoden loppuun mennessä. Selvitys on annettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Selvitykseen ei tarvitse liittää kuittitositteita.

Selvitys tehdään sähköisesti, apurahasovelluksen kautta. Säätiö ei vastaanota paperisia apurahaselvityksiä. Apurahasovellukseen pääsy tapahtuu oheisen linkin kautta.

Säätiö voi maksaa apurahaa myös erissä, työn edistymisen perusteella erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti – myös tällöin selvitys tulee toimittaa säätiölle apurahavuoden loppuun mennessä.

Edellä esitettyjen selvitysten puuttuessa tai viivästyessä ei apurahansaajalle voida myöntää uusia apurahoja. Selvitysten puuttuessa säätiö voi periä apurahan takaisin. Mikäli hanke ei ole toteutunut – tai on toteutunut vain osittain, säätiö perii apurahan osin tai kokonaan takaisin.

Käytettäessä apurahaa työvoiman palkkaamiseen, on apurahansaaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksistä ja työnantajamaksuista.

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että Kansan Sivistysrahasto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa julkaisuissa, käsiohjelmissa tai esitteissä. Säätiön logon löydät Mediapankista. Sosiaalisessa mediassa Kansan Sivistysrahaston voi merkitä (Facebook @sivistysrahasto ja Instagram @kansansivistysrahasto) ja jaamme julkaisuja mahdollisuuksien mukaan.

tammenlehvä