Kansan Sivistysrahaston tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.

Kansan Sivistysrahasto on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. Säätiö on perustettu 1955 ja merkitty säätiörekisteriin vuoden 1956 alussa. Säätiön pääomat ovat noin 20 000 000 euroa. 

Säätiö jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. Apurahojen kokonaismäärä vuosittain on 400 000 – 500 000 euroa. Apurahoja jakavia rahastoja on yli 100. Keskimäärin apurahat ovat 1 500 euron suuruisia.

Säätiö jakaa apurahojen lisäksi myös tunnustuspalkintoja. Palkintojen myöntämisellä haluamme jakaa tunnustusta kulttuuri- ja sivistystyön tekijöille, jotka julkisuudessa tai pinnan alla tekemällään työllä ovat edistäneet säätiön arvostamia päämääriä. Palkintoja jakavia rahastoja on yli 10.

Säätiön rahastot mahdollistavat myös muunlaista apuraha- ja tukitoimintaa. Esimerkiksi Tauno Yliruusin rahaston Ruusintorppa toimii säätiön kirjailijaresidenssinä ja Päivi ja Paavo Lipposen rahasto tukee nuoria taiteilijoita muun muassa taidehankintojen ja konserttitoiminnan kautta.

Säätiö perusti vuonna 2016 oman joukkorahoituspalvelun Kulttuurilahjan. Kulttuurilahja on aineeton lahja ja sen kautta tuki menee suoraan hankkeille, ilman hallinnollisia tai muita kustannuksia. Kansan Sivistysrahasto antaa oman osansa Kulttuurilahjaan tukemalla hankkeita 20 prosentin lisätuella jokaista lahjoitusta kohden. Kulttuurilahja on mahdollistanut jo yli 100 erilaista hanketta.

Säätiö on mukana monenlaisessa toiminnassa ja hyvän tekemisessä. Yksi näistä on Cafe Ursula, minkä säätiö omistaa (2/6 osaa) yhdessä neljän muun yleishyödyllisen yhdistyksen (Helsingin ensikoti ryKesäkoti Kallioniemi ryLomakoti Kotoranta ry ja Pienperheyhdistys ry.) kanssa. Ursulan tuotot ohjataan omistajajärjestöjen toiminnan tukemiseen. 

Toiminnan rahoitus

Kansan Sivistysrahaston apurahojen jako rahoitetaan yksityisten henkilöiden, järjestöjen ja yritysten tekemin lahjoituksin, sijoitettujen pääomien tuotoilla ja rahaston tarjoamien muistamispalveluiden tuloilla. Rahastojen peruspääomat ovat kertyneet pääosin testamenttilahjoituksista tai rahastojen taustaorganisaatioiden peruspääomasijoituksista. Säätiön toimintapolitiikkana on jakaa apurahoja vuotuisesta tuotosta samalla pyrkien myös peruspääomien kartuttamiseen.

KSR sijoittajana

KSR:n rahastojen pääomat on sijoitettu rahoitus- ja pääomamarkkinoille sekä asunto-osakkeisiin. Toimimme vastuullisena sijoittajana. Meillä on pitkä sijoitushorisontti, pyrimme saamaan sijoituksistamme tasaisen ja kohtuullisen tuoton vuotuisina osinkoina, korkoina ja rahastojen tuotto-osuuksina.

Olemme hyväksyneen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet toimintamme ohjenuoraksi ja edellytämme samaa myös sijoitussalkkujemme hoitajilta. Sijoitussalkkuja hoidetaan hallituksen määrittelemän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Lahjoitus säätiölle kantaa yli sukupolvien

Merkittävimmistä yksittäisistä lahjoituksista ja testamenteista voidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti perustaa joko oma erillinen nimikkorahasto tai lahjoitus voidaan liittää jo toimivaan rahastoon. Lahjoitusta suunnitellessasi voit tarvittaessa ottaa yhteyttä säätiön asiamieheen.

Yksittäiset lahjoitukset dokumentoimme vuosikertomuksiimme ja muihin asiakirjoihin. Merkkipäivä- ja muistokeräyksiin osallistuneiden nimet kirjataan merkkipäivän viettäjälle tai omaisille luovutettavaan adressiin.

tammenlehvä