Ammattiliittojen rahastot

AKT:n kulttuurirahasto

AKT:n jäsenyhdistysten ja jäsenien omaehtoinen harrastus- ja kulttuuritoiminta, alan tutkimustyö. 

JHL:n Helsingin yhteisjärjestön opinto- ja kulttuurirahasto

JHL:n Helsingin jäsenten opinto- ja kulttuuritoiminta.

JHL:n tutkimus- ja kehittämisrahasto

Julkisesti rahoitettujen palvelujen alueella tehtävä työ, työyhteisöjen kehittäminen ja kansainvälinen solidaarisuustyö.

Matti Hellstenin rahasto

Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenten ja yhteisöjen suorittama kulttuuri- ja koulutustoiminta, alaan liittyvä tutkimustoiminta.

PAMin rahasto

Palvelualojen ammattiliiton jäsenten ammatillinen ja yhteiskunnallinen opiskelu sekä heidän ja liiton jäsenjärjestöjen kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastustoiminta.

PAUn rahasto

Postiliiton jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenten opinto-, kulttuuri- ja harrastustoiminta.

Raideammattilaisten rahasto

Raideammattilaisten jäsenten opinnot, sivistys- kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä jäsenkuntaa palveleva tutkimus-, valistus- ja tiedotustoiminta – rahasto myöntää Luottamusmiespalkinnon.

SAK:n Kulttuurirahasto

Järjestäytyneiden palkansaajien sivistys- ja kulttuuripyrkimykset, yleinen yhteiskunnallinen tutkimustoiminta sekä työelämän kehittämishankkeet.

SSSL:n rahasto

Suomalaisten ja erityisesti sosialidemokraattisten lehtimiesten ammatillinen ja yleissivistävä opiskelu sekä opintomatkat – rahasto myöntää Mustemaalaripalkinnon.

Sähköalojen opintorahasto

Työväenliikkeen oppilaitoksissa opiskelevien sähköalojen työntekijöiden sekä heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö.

Teollisuusliiton rahasto

Työmarkkinoita, työyhteisöjä ja ay-toimintaa koskevat tutkimus- ja opinnäytetyöt, liiton jäsenten omatoiminen työmarkkinoihin, järjestötoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvä opiskelu sekä jäsenten, jäsenyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen sivistys-, kulttuuri-, tutkimus-, opinto- ja harrastustoiminta.

Media-alan rahasto

Graafisen alan ja viestinnän piirissä tapahtuva työelämän kehittäminen, kansallinen ja kansainvälinen rauhantyö.

Yleinen Lehtimiesliiton opintorahasto

Journalistien ja muiden media-aloilla toimivien ammattitaidon kehittäminen, alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä media-alan opinnot – rahasto myöntää Yleinen Lehtimiesliitto ry:n journalistipalkinnon.

tammenlehvä