Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2021

Pandemiasta huolimatta tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana näyttävästi. Rahastojen kokoukset ja tapaamiset järjestettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Rahastoja tuettiin monimuotoisen toiminnan järjestämiseksi ja kehitettiin apurahatoiminnan vaikuttavuuden seurantaa.

Apurahoja jaettiin 523 838 euroa. Suurin apurahoja hakeva ryhmä olivat taiteilijat, seuraavaksi suurin opiskelijat. 

Toimintavuoden apurahahaun teemaksi valittiin säätiön hallituksen päätöksellä ja rahastojen edustajien yhteisen työskentelyn tuloksena yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden torjuminen. Hallitus halusi ottaa huomioon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja ajankohtaisuuden apurahojen haun yhteydessä. 

Kulttuurilahjaa markkinoitiin vuoden aikana toisella, tällä kertaa lahjoittajille suunnatulla videolla tarkoituksena saada joukkorahoitusalustalle näkyvyyttä laajemmalle yleisölle sekä potentiaalisille hankkeiden tukijoille.

Lataa PDF

Toimintakertomus 2020

Koronapandemia aiheutti muutoksia myös säätiön toiminnassa. Hallinnon kokouksia pidettiin etäyhteyksin ja useita tapahtumia jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen tai ne toteutettiin virtuaalisina. Myös apurahojen käyttötarkoituksia muutettiin tai hankkeiden ajankohtia siirrettiin eteenpäin hakemusten perusteella. 

Apurahoja jaettiin 376 676 euroa. Suurin apurahoja hakeva ryhmä olivat taiteilijat ja kulttuurin tekijät. Seuraavaksi vahvimmin edustettuina olivat opiskelijat. 

Kulttuurilahjan keräyskampanjamahdollisuuksia markkinoitiin informatiivisen videon avulla ja näin saimme joukkorahoitusalustalle näkyvyyttä laajemmalle yleisölle sekä potentiaalisille hankkeiden toteuttajille. 

Lataa PDF

Tilinpäätökset

2021

Lataa PDF

2020

Lataa PDF

tammenlehvä