Kansan sivistysrahaston säätiö muodostuu yli 130 erilaisesta rahastosta.

Apurahoja jaetaan yleis-, erikois-, nimikko- ja maakuntarahastoista. Rahastojen tarkoituksissa on painotuseroja. Rahastojen apurahojen hakuaika on aina vuosittain elokuussa. Rahastot jakavat apurahojen lisäksi tunnustuspalkintoja. Merkkipäiväkeräykset ja muutkin lahjoitukset voi kohdistaa erikseen nimettyyn rahastoon.

Maakuntarahastot

Maakuntarahastoja on yhteensä 15 ympäri Suomen. Maakuntarahastoilla on omia alarahastoja 25 ja nimellisrahastoja 11.

Ammattiliittojen rahastot

Ammattiliittojen rahastoja on yhteensä kolmetoista. Apurahahaussa voi hakea apurahaa oman ammattiliittonsa rahastosta.

Erikoisrahastot

Erikoishankkeita tukevia rahastoja on yhteensä kolmekymmentä.

Kulttuuri- ja liikuntarahastot

Kulttuuri- ja liikuntahankkeita tukevia rahastoja on yhteensä kuusitoista.

Opiskelu- ja tutkimusrahastot

Opiskelua ja tutkimustyötä tukevia rahastoja on yhteensä seitsemän.

Säätiön nimellisrahastot

Säätiöllä on kaksitoista nimellisrahastoa. Nimellisrahastot eivät ole aktiivisessa toiminnassa.